Bestyrelsen

Profile Image
Formand
Keld Holm Sørensen
Profile Image
Næstformand
Jan Richard Hansen
Profile Image
Kasserer
Erik Petersen
Profile Image
Hjerterum
Helge Hansen
Profile Image
Sponsorater & Donationer
Sanne Van Der Weiden
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Morten Hansen
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Per Bredahl
Profile Image
Suppleant
Thomas Holm Petersen
Profile Image
Suppleant
Lone Holm

Bestyrelse

Foreningen er hjemmehørende  i Næstved, og vi har organiseret os efter gode danske og demokratiske foreningsprincipper. På den årlige generalforsamling beslutter medlemmerne foreningens vedtægter og vælger bestyrelsen


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og evt. udvalgsposter. For næstformand gælder, at han er stedfortrædende for formanden


Bestyrelsen holder møde første mandag i ulige måneder. Der formuleres et beslutningsreferat fra hvert møde. Både bestyrelsesrepræsentanter, suppleanter og revisorer deltager på lige fod, og beslutninger træffes helst med konsensus


Medlemskontingentet betaler omkostninger i forbindelse med den daglige drift. Salg af firmasponsorater er den primære finansiering af en årlig donation til velgørende formål


Foreningen har en god og sund økonomi, og er kunde i Møns Bank, hvor vi har de relevante konti til den økonomiske administration. Ekstern revisor sørger for momsafregning samt opstilling og revidering af årsregnskab til generalforsamlingen


Foreningen følger de lovpligtige regler omkring GDPR.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige 


Årsregnskab, formandsberetning og referat fra generalforsamling kan rekvireres ved henvendelse til formanden på [email protected]